czwartek, 23 maja 2019 r.  Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wiadomości z tagiem Koszty  RSS
Koszty dotyczące używania samochodów osobowych w księdze

Dodano: 11.05.2019 5:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ponoszą koszty związane z używaniem samochodów osobowych. Na potrzeby firmy przedsiębiorcy użytkują samochody stanowiące składniki majątku firmy, swoje prywatne pojazdy lub korzystają z wynajętych. Sposób rozliczenia wydatków na samochody osobowe wpływa na ich ewidencję w księdze podatkowej.

Źródło: https:

Koszty usług podwykonawców w księdze podatkowej

Dodano: 10.05.2019 5:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Usługi transportowe świadczone przez firmę, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi transportowe i spedycyjne, trzeba traktować jako wyroby gotowe. Do kosztu wytworzenia wyrobu gotowego zaliczane są wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem usług. Jeśli w celu zrealizowania usług firma nabywa usługi transportowe od podwykonawców, które stają się główną substancją wyrobu gotowego (tj. usługi), to ich koszt należy zakwalifikować do materiałów podstawowych i ująć go w księdze w kolumnie 10.

Źródło: https:

Koszty finansowania dłużnego - rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz administracyjnym

Dodano: 09.05.2019 5:11 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Tagi: Koszty
Źródło: inwestycje.pl

Podatkowe Espresso 17/2019

Dodano: 09.05.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia]TSUE - Możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do transakcji fikcyjnych; [Express podatkowy] Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów spółki dzielonej po podziale; TSUE - Korekta VAT w przypadku niewywiązania się z płatności przez dłużnika kwoty należnej z tytułu transakcji; Do wynagrodzenia za uczestnictwo muzyków w próbach i próbach sekcyjnych możliwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; [PwC w prasie] Skarbówka coraz częściej żąda JPK.

Źródło: https:

Rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów - ewidencja księgowa

Dodano: 08.05.2019 17:06 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Jednostki produkcyjne udzielające gwarancji kupującemu, w związku z ich sprzedażą, powinny tworzyć rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koszty napraw gwarancyjnych produktów. Koszty napraw gwarancyjnych powinny obciążać koszty okresu, w którym pierwotnie dokonano sprzedaży. Przewidywane koszty napraw gwarancyjnych obciążają koszty sprzedaży.

Źródło: https:

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego bez składki na Fundusz Solidarnościowy

Dodano: 02.05.2019 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 01.03.2019 r.
Koszty płacy to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy obowiązani są opłacać za pracowników składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dalej zwany Funduszem Solidarnościowym. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie zmieniła definicji kosztów płacy podanej w ustawie o rehabilitacji. Należy więc przyjąć, iż nie obejmują one składek na Fundusz Solidarnościowy.

Źródło: www.gofin.pl

Koszty niespełnionej obietnicy regulacji kancelarii [Rynek]

Dodano: 30.04.2019 8:38 | 8 odsłon | 0 komentarzy

15 kwietnia minął czas na opublikowanie rządowej opinii do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. (...)

Tagi: Koszty
Źródło: feedproxy.google.com

Koszty poniesione w związku z organizacją procesu przymusowego wykupu akcji

Dodano: 26.04.2019 1:00 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że wydatki związane z przymusowym wykupem akcji stanowić będą podatkowe koszty spółki związane z zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów.

Źródło: https:

Najem mieszkań w I kwartale 2019

Dodano: 25.04.2019 17:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Koszty najmu mieszkań rosną. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że są one średnio o 3% wyższe niż przed rokiem. Mimo coraz wyższych cen mieszkań, inwestycje w mieszkanie na wynajem wciąż przynoszą zdecydowanie wyższy zysk niż lokata bankowa

Źródło: inwestycje.pl

Najem mieszkań w I kwartale 2019

Dodano: 25.04.2019 17:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Koszty najmu mieszkań rosną. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że są one średnio o 3% wyższe niż przed rokiem. Mimo coraz wyższych cen mieszkań, inwestycje w mieszkanie na wynajem wciąż przynoszą zdecydowanie wyższy zysk niż lokata bankowa

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone