środa, 19 czerwca 2019 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem Koszty  RSS
Koszty marketingowe a odliczenie VAT

Dodano: 17.06.2019 11:30 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Spółka Alfa sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem handlowo-usługowym (dalej jako Spółka). Dbając o dobro przedsiębiorstwa, Spółka zamierza dokonać zmiany wizerunku zewnętrznego firmy. Wobec tego Spółka zawarła umowę z agencją reklamową. Na podstawie zawartej umowy, agencja zobowiązuje się świadczyć usługi marketingowe na rzecz Spółki: przygotowanie nowych wizytówek, udostępnianie banerów reklamowych z nowym logo, rozdawanie ulotek. W tym celu Spółka poniosła wydatki związane z wspomnianymi czynnościami. Wszystkie nabyte w związku z tym towary i usługi zostaną udokumentowane fakturami.

Źródło: https:

F-35 będą sfinansowane spoza budżetu MON. Prezydencki minister zapewnia

Dodano: 16.06.2019 14:51 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Andrzej Dera stwierdził, że na samoloty F-35 znajdą się pieniądze spoza budżetu resortu obrony narodowej. - Koszty zostaną pokryte z oddzielnej puli - powiedział prezydencki minister w Polsat News.

Tagi: Koszty, Polsat
Źródło: https:

Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury

Dodano: 14.06.2019 17:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Remonty nadzwyczajne to remonty, które mają za zadanie usunięcie niekorzystnych skutków jakie na środek trwały wywarły nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, w tym także losowe. Do zdarzeń losowych zalicza się m.in. uszkodzenia środków trwałych przez powodzie, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi, wypadki samochodowe, gradobicie, wichury, nawałnice itd. Remonty nadzwyczajne mają na celu usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane zdarzenia, nie zaś skutków zużycia środków trwałych spowodowanych ich użytkowaniem lub oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Koszty finansowania dłużnego - rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz administracyjnym

Dodano: 07.06.2019 5:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Tagi: Koszty
Źródło: inwestycje.pl

Rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów - ewidencja księgowa

Dodano: 06.06.2019 5:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Jednostki produkcyjne udzielające gwarancji kupującemu, w związku z ich sprzedażą, powinny tworzyć rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koszty napraw gwarancyjnych produktów. Koszty napraw gwarancyjnych powinny obciążać koszty okresu, w którym pierwotnie dokonano sprzedaży. Przewidywane koszty napraw gwarancyjnych obciążają koszty sprzedaży.

Źródło: https:

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Dodano: 05.06.2019 11:06 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Koszty ubezpieczenia samochodu (w tym ubezpieczenia AC) w księgach rachunkowych kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/lub odpowiednim koncie zespołu 5. Koszty te rozlicza się generalnie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, bowiem dotyczą one zwykle przyszłych okresów sprawozdawczych. W momencie sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a nierozliczoną kwotę odpisać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Koszty pracy to aktualnie największy problem firm

Dodano: 31.05.2019 16:17 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Koszty pracy to obecnie największa bariera dla rozwoju przedsiębiorstw - wynika z raportu pn. "Bariery w biznesie. Edycja 2019", który przygotowała firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Jako bariery często wymieniane są również biurokracja, ceny energii oraz dostępność kadr.

Tagi: Koszty, Jako, Grant
Źródło: www.podatki.biz

Barometr Providenta: pieniądze, laptop czy smartfon – co jest najpopularniejszym komunijnym prezentem?

Dodano: 26.05.2019 11:03 | 67 odsłon | 0 komentarzy

W tym roku na wydatki związane z Pierwszą Komunią Świętą przeznaczymy średnio 1152 zł, to o 45 zł więcej niż rok temu. W prezencie dzieci otrzymają głównie pieniądze lub sprzęt elektroniczny, najczęściej będzie to laptop lub telefon komórkowy. Koszty związane z komunią 60 proc. uczestników uroczystości pokryje z oszczędności – takie wnioski płyną z badania...

Tagi: Koszty
Źródło: www.finanseosobiste.pl

Najem mieszkań w I kwartale 2019

Dodano: 24.05.2019 5:08 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Koszty najmu mieszkań rosną. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że są one średnio o 3% wyższe niż przed rokiem. Mimo coraz wyższych cen mieszkań, inwestycje w mieszkanie na wynajem wciąż przynoszą zdecydowanie wyższy zysk niż lokata bankowa

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone