środa, 21 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Wiadomości z tagiem Informacyjne  RSS
Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały - ujęcie w PKPiR

Dodano: 20.08.2019 17:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019 r.
Jeżeli następuje zmiana przeznaczenia towaru handlowego i zamiast do odsprzedaży zostaje on przekazany jako środek trwały na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, to takie przekwalifikowanie wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiednich zapisów w księdze. Wysokość kosztów uzyskania przychodów należy wówczas zmniejszyć o ujętą uprzednio w tych kosztach wartość towaru handlowego. Dokonuje się tego poprzez wyksięgowanie tej wartości z kolumny 10 zapisem ze znakiem minus lub na czerwono.

Źródło: https:

Rząd przyjął projekt o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Dodano: 20.08.2019 14:26 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej

Dodano: 13.08.2019 17:06 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019 r.
Pożyczki uzyskane od innych podmiotów gospodarczych podlegają zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków. Ujęcie takiej pożyczki w księgach następuje na dzień jej otrzymania, według wartości nominalnej. Odsetki płacone od takiej pożyczki na ogólnych zasadach odnoszone są w ciężar konta kosztów finansowych.

Źródło: https:

Rząd przyjął rozporządzenie dot. wyższych płac dla młodocianych pracowników

Dodano: 13.08.2019 14:34 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Od 1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Rząd przyjął nowelizację Prawa farmaceutycznego, wyznacza nowe zadania dla GIF

Dodano: 13.08.2019 14:23 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, które dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki nowym regulacjom polskie prawo zostanie dostosowane do unijnego systemu zapobiegającemu wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, podano także.

Rząd przyjął nowelę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finans. terroryzmu

Dodano: 13.08.2019 14:18 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Założono prawidłowe dostosowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Rząd przyjął nowelę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finans. terroryzmu

Dodano: 13.08.2019 14:18 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Założono prawidłowe dostosowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone