środa, 18 września 2019 r.  Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Wiadomości z tagiem Informacyjne  RSS
Rząd przyjął Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 r. wart 40 mld zł

Dodano: 17.09.2019 16:01 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku", przedłożony przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Łączna wartość inwestycji przewidzianych w programie to 40 mld zł.

Rząd przeznaczył dodatkowe 5,7 mld zł na Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.

Dodano: 17.09.2019 15:57 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 5,7 mld zł dodatkowych środków na program, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Otrzymanie i spłata pożyczki w ewidencji księgowej

Dodano: 11.09.2019 11:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019 r.
Pożyczki uzyskane od innych podmiotów gospodarczych podlegają zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych na koncie pozostałych rozrachunków. Ujęcie takiej pożyczki w księgach następuje na dzień jej otrzymania, według wartości nominalnej. Odsetki płacone od takiej pożyczki na ogólnych zasadach odnoszone są w ciężar konta kosztów finansowych.

Źródło: https:

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

Dodano: 10.09.2019 16:18 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przewidziano w nim zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem "Czyste powietrze".

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

Dodano: 10.09.2019 16:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Tym samym zaproponowano rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. "Programu Kolej+" oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Rząd przyjął rozporządzenie ws. wzrostu płacy minimalnej do 2 600 zł w 2020 r.

Dodano: 10.09.2019 16:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 600 zł (w 2019 r. - 2 250 zł, co oznacza wzrost o 15,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone