poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Informacyjne  RSS
Rząd przyjął nowelę prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

Dodano: 06.08.2020 5:12 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dzięki któremu proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Dodano: 05.08.2020 5:07 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020 r.
Podstawowy termin przewidziany na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., ze względu na pandemię koronawirusa, uległ przesunięciu o 3 miesiące. Tak więc sprawozdanie finansowe za 2019 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2019 r., musi zostać zatwierdzone w terminie do 30 września 2020 r.

Źródło: https:

Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - ujęcie w PKPiR

Dodano: 01.08.2020 5:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020 r.
Jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS, które odprowadzał jako płatnik od wynagrodzeń pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia, jak również naliczył składki, które powinny być finansowane przez niego, ale składek tych nie odprowadził, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji pracodawca nie zalicza tych składek (tj. zarówno w części finansowanej przez pracowników, jak i przez pracodawcę) do kosztów uzyskania przychodów.

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok

Dodano: 28.07.2020 17:05 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r. ze wzrostem PKB o 4 proc. i inflacją na poziomie 1,8 proc. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Rząd przyjął projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

Dodano: 24.07.2020 11:05 | 105 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd przyjął nowelizację polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 24.07.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd przyjął nowelizację ws. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

Dodano: 24.07.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym wspierającą 'Kolej+'

Dodano: 22.07.2020 5:11 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. - pozostawienie w firmie oraz przekazanie na ZFŚS

Dodano: 14.07.2020 17:05 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020 r.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Natomiast podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

​Ubezpieczyciele pójdą na ugodę. Rezygnacja z polis z UFK będzie łatwiejsza

Dodano: 20.12.2016 10:39 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W środę (21.12) zostanie zawarta duża ugoda pomiędzy ubezpieczycielami a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - podaje Informacyjna Agencja Radiowa

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone