poniedziałek, 20 maja 2019 r.  Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

Dodano: 09.05.2019 17:06 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.

Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

Dodano: 08.05.2019 5:07 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Niektórzy pracodawcy chcąc umilić okres Świąt Wielkanocnych swoim obecnym i byłym pracownikom, przekazują im różnego rodzaju świadczenia. Pracownicy są obdarowywani m.in. paczkami, bonami, talonami lub świadczeniami pieniężnymi. Sposób ujęcia w księgach tego typu świadczeń uzależniony jest od tego, z jakich środków są finansowane oraz czy podlegają one opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Wpływ korzystania z chorobówki na podstawę zasiłku

Dodano: 07.05.2019 11:12 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 08.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Z racji świadczonej pracy w ramach umowy o pracę pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania albo od pierwszego dnia takiego ubezpieczenia nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Podstawę ich obliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za stosowny okres. Może się jednak zdarzyć, że przy kolejnym korzystaniu ze świadczeń chorobowych nie będzie konieczności ustalania takiej podstawy na nowo lub niektóre z wynagrodzeń zostaną uzupełnione albo pominięte.

Źródło: www.gofin.pl

Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

Dodano: 06.05.2019 17:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek jest zobowiązany terminowo opłacać należności składkowe do ZUS. Nieterminowe ich regulowanie zasadniczo powoduje konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Z kolei płatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który nieterminowo opłaca za siebie składki, organ rentowy wyłącza z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast nieterminowa płatność składki zdrowotnej nie pozbawia płatnika prawa do nieodpłatnej opieki zdrowotnej.

Źródło: www.gofin.pl

Premia roczna w podstawie zasiłku

Dodano: 04.05.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Jeśli pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje premię lub nagrodę roczną, jest ona uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku, o ile podlega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia. Z reguły powinna być brana pod uwagę kwota wypłacona za rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia, jednak istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

Dodano: 03.05.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 04.04.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Każdy płatnik (osoba fizyczna) zobowiązany jest przekazywać do ZUS za zatrudnione w firmie osoby, np. za pracowników, prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące. Zgłasza też bądź wyrejestrowuje do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Gdy w formularzach tych popełni błąd, ma obowiązek go skorygować. Przed dokonaniem tej czynności powinien najpierw upewnić się, na jakim formularzu ma to zrobić oraz jak prawidłowo go wypełnić. Przykładowo na innych dokumentach dokonuje się zgłoszenia zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych, a na innych - zmiany lub korekty danych ewidencyjnych.

Źródło: www.gofin.pl

Inwestycje Level UP! Toruń 2018 - 20 listopada 2018

Dodano: 01.05.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Toruń zapraszają do udziału w konferencji

Źródło: inwestycje.pl

Nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola a prawo do zasiłku opiekuńczego

Dodano: 29.04.2019 17:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Gdy ubezpieczony zmuszony jest przerwać pracę, aby zaopiekować się wymagającym opieki członkiem rodziny, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Okolicznością uzasadniającą przyznanie takiego świadczenia, oprócz choroby członka rodziny, jest m.in. nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola, do której/go uczęszcza dziecko. Przy czym ustawodawca wprowadził tu ograniczenie m.in. co do wieku dziecka, nad którym opieka uzasadnia przyznanie prawa do świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Afera KNF. Prokuratura nie chce ujawnić badań wariografem

Dodano: 27.04.2019 8:47 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Wyniki badania Marka Chrzanowskiego wykrywaczem kłamstw nie zostaną ujawnione - informuje "Gazeta Wyborcza". I to nie tylko mediom, ale również pełnomocnikowi Leszka Czarneckiego.

Źródło: https:

Afera KNF. Prokuratura nie chce ujawnić badań wariografem

Dodano: 27.04.2019 8:47 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Wyniki badania Marka Chrzanowskiego wykrywaczem kłamstw nie zostaną ujawnione - informuje "Gazeta Wyborcza". I to nie tylko mediom, ale również pełnomocnikowi Leszka Czarneckiego.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone