poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Chaos po twardym brexicie. Gazeta ujawnia rządowe dokumenty

Dodano: 18.08.2019 12:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Po twardym brexicie Brytyjczycy będą borykali się z brakami żywności, leków i paliwa oraz z chaosem i opóźnieniami w transporcie przez kanał La Manche - wynika z niejawnych rządowych dokumentów, opublikowanych przez "Sunday Times".

Tagi: Gazety
Źródło: https:

Dane wnioskodawcy we wniosku o rentę

Dodano: 15.08.2019 5:12 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w § 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli chodzi o zakres danych, które bezwzględnie powinny zostać zawarte we wniosku o rentę, to wymienia je § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Wśród nich nie ma numeru telefonu wnioskodawcy.

Źródło: www.gofin.pl

Niemiecki deficyt uratuje strefę euro

Dodano: 12.08.2019 9:01 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Niemcy rozważają odejście od polityki nadwyżek budżetowych na rzecz niewielkiego deficytu. To może być ratunek dla unijnej gospodarki - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

Źródło: https:

Brakuje przedszkolanek. 1400 etatów wolnych

Dodano: 12.08.2019 7:41 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Od stycznia na stronach kuratoriów zamieszczono ok. 1,4 tys. ogłoszeń o pracę. Nauczyciele przedszkolni to najbardziej poszukiwana kadra pedagogiczna w Polsce - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Źródło: https:

Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS

Dodano: 09.08.2019 11:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo pracodawca (jako płatnik) nalicza składki ZUS za pracownika od wszystkich wypłaconych mu lub postawionych do jego dyspozycji przychodów, stanowiących podstawę wymiaru składek. Niektóre przychody pracownicze są jednak zwolnione z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na podstawie rozporządzenia składkowego. Wśród przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS znajdują się m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Źródło: www.gofin.pl

Wpisanie do księgi przychodu z wykonanej usługi

Dodano: 08.08.2019 11:07 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Wartość przychodu z tytułu świadczenia usługi doradztwa sportowego, która ma charakter ciągły i jest rozliczana w okresach miesięcznych, należy ująć w księdze pod datą ostatniego dnia miesiąca. W razie świadczenia usług za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli jednak strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Źródło: https:

Grunty w ewidencji księgowej

Dodano: 08.08.2019 11:07 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
W działalności gospodarczej przedsiębiorcy często wykorzystują grunty. W zależności od przeznaczenia grunty będące własnością danego podmiotu mogą stanowić środki trwałe, inwestycje w nieruchomości lub np. u dewelopera towary. Jednostki mogą je również użytkować na podstawie umowy leasingu lub posiadać w użytkowaniu wieczystym. Grunty generalnie nie podlegają amortyzacji. Wyjątek stanowią te, które służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone