wtorek, 20 listopada 2018 r.  Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Grupy energetyczne wnioskują o dwucyfrowe podwyżki taryfy G - prasa

Dodano: 19.11.2018 11:05 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Spółki obrotu należące do grup energetycznych złożyły wnioski o dwucyfrowe wzrosty cen energii w taryfie dla gospodarstw domowych (taryfy G), wynika z informacji "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej".

Źródło: inwestycje.pl

Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Dodano: 15.11.2018 17:08 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym.

Źródło: www.gofin.pl

Problemy z bogatym pakietem assistance [Rynek]

Dodano: 15.11.2018 7:58 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Wyborcza przedstawia historię mężczyzny, który doświadczył problemów z "bogatym, szeroko reklamowanym assistance od Hyundaia", w którym (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS?

Dodano: 14.11.2018 17:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jednoosobowy przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) rozlicza za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS w deklaracji rozliczeniowej. Gdy do pomocy w firmie zatrudnia inne osoby ubezpieczone, to dodatkowo przekazuje do organu rentowego imienne raporty miesięczne. Niekiedy taki przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów. Jest tak wtedy, gdy spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 14.11.2018 5:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

"GW": Leszek Czarnecki oskarża szefa KNF

Dodano: 13.11.2018 10:25 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł - twierdzi właściciel banku Leszek Czarnecki, donosi dzisiejsza "Gazeta Wyborcza". Reakcja inwestorów jest ostra, Getin Noble Bank spada o ponad 7 proc. a Idea Bank prawie 3 proc.

Źródło: biznes.interia.pl

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 09.11.2018 17:06 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 09.11.2018 5:06 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Wypełnianie arkusza spisowego

Dodano: 08.11.2018 17:06 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Źródło: https:

Inwestycje Level UP! Toruń 2018 - 20 listopada 2018

Dodano: 08.11.2018 11:08 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dziennik Gazeta Prawna oraz miasto Toruń zapraszają do udziału w konferencji

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone