piątek, 20 września 2019 r.  Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Dodano: 17.09.2019 11:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które niemal natychmiast trafiają na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Wydawać by się zatem mogło, że to wystarczy do wdrożenia postępowania o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy. Niestety tak nie jest.

Źródło: www.gofin.pl

Wystawianie dokumentów przez płatnika na żądanie ZUS

Dodano: 17.09.2019 11:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Głównym płatnikiem świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest ZUS. Wypłaca on przede wszystkim świadczenia o charakterze długoterminowym oraz w określonych okolicznościach krótkoterminowym. Aby organ mógł w sposób prawidłowy ocenić czy ubezpieczony spełnia warunki do danego świadczenia oraz ustalić jego wysokość, musi dysponować odpowiednią dokumentacją. Niekiedy do jej przedłożenia zobowiązany jest sam ubezpieczony, ale ustawodawca zobowiązał również płatnika składek do jej wystawienia na żądanie organu rentowego.

Źródło: www.gofin.pl

Składki od wynagrodzenia nieodebranego przez pracownika

Dodano: 16.09.2019 11:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że w podstawie tej uwzględnia się wszelkiego rodzaju wypłaty zaliczane do przychodu pracowniczego. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika m.in. pieniędzy. Pod pojęciem "postawienie do dyspozycji" należy rozumieć, że pracownik ma możliwość dysponowania należnym mu wynagrodzeniem.

Źródło: www.gofin.pl

Lotos Terminale z nowym wiceprezesem. Filip Rdesiński wcześniej szefował w PFN

Dodano: 15.09.2019 13:52 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Filip Rdesiński w swojej karierze był już dziennikarzem "Gazety Polskiej", Niezależna.pl i Wiadomości TVP. Był też szefem Radia Poznań. Obecnie będzie współzarządzał spółką zależną Lotosu, zajmującą się magazynowaniem i dystrybucją paliw w Polsce.

Źródło: https:

Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika

Dodano: 13.09.2019 11:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują one bowiem osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z założenia po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. Świadczenia chorobowe mogą być związane z niezdolnością do pracy ubezpieczonego lub wynikać z konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem jego rodziny albo przysługiwać z tytułu macierzyństwa.

Źródło: www.gofin.pl

Dzięki samorządom. „Dziennika Gazeta Prawna”: mniej sklepów i lokali, w których można kupić alkohol, to zasługa samorządów

Dodano: 12.09.2019 11:57 | 2 odsłon | 0 komentarzy

O 2,6 tys., do 127 tys., zmniejszyła się w 2018 r. liczba sklepów i lokali gastronomicznych, w których można kupić alkohol. Według „Dziennika Gazety Prawnej” stało się tak dzięki samorządom.

Źródło: samorzad.pap.pl

Wpisanie do księgi składki OC architekta

Dodano: 12.09.2019 11:07 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Wykonywanie niektórych zawodów wymaga wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Jednym z nich jest zawód architekta. Koszt związany z wykupieniem ubezpieczenia OC dla architektów i inżynierów budownictwa należy ująć w księdze jednorazowo. Wpisu trzeba dokonać pod datą wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

Źródło: https:

Banki muszą zapłacić. Wcześniej torpedowały wszystkie próby systemowego rozwiazania problemu [OPINIA]

Dodano: 11.09.2019 17:05 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Kto zapłaci za frankowy cud? – pyta prof. Witold Orłowski i straszy, że eliminacja nieuczciwych umów z obrotu „może doprowadzić gospodarkę do kryzysu, a miliony Polaków obciążyć kosztami dofinansowania walutowych kredytobiorców” (Dziennik Gazeta Prawna z 2 września 2019 r.).

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUS

Dodano: 07.09.2019 11:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo pracodawca (jako płatnik) nalicza składki ZUS za pracownika od wszystkich wypłaconych mu lub postawionych do jego dyspozycji przychodów, stanowiących podstawę wymiaru składek. Niektóre przychody pracownicze są jednak zwolnione z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na podstawie rozporządzenia składkowego. Wśród przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS znajdują się m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone