poniedziałek, 22 lipca 2019 r.  Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Naliczanie zleceniobiorcy dobrowolnej składki chorobowej

Dodano: 18.07.2019 5:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie. Zleceniodawca zgłasza więc zleceniobiorcę do tego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim następuje od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki na ubezpieczenie chorobowe za zleceniobiorcę może się okazać, że trzeba ją naliczyć od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy nie był on jeszcze objęty tym ubezpieczeniem.

Źródło: www.gofin.pl

Dane wnioskodawcy we wniosku o rentę

Dodano: 17.07.2019 11:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w § 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli chodzi o zakres danych, które bezwzględnie powinny zostać zawarte we wniosku o rentę, to wymienia je § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Wśród nich nie ma numeru telefonu wnioskodawcy.

Źródło: www.gofin.pl

PZU wśród spółek kontrolowanych przez NIK ws. odpraw [Wokół PZU]

Dodano: 12.07.2019 8:59 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Jak donosi Gazeta Wyborcza, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała audyt i raport dotyczący odpraw i świadczeń dla zwalnianych w latach 2011-2017 (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Data złożenia wniosku a prawo do emerytury

Dodano: 12.07.2019 5:11 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wniosek stanowi zgłoszone m.in. na piśmie lub ustnie do protokołu w ZUS np. żądanie przyznania danego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Przybywa milionerów, ale zwiększa się ubóstwo. Rosną nierówności dochodowe

Dodano: 11.07.2019 10:16 | 9 odsłon | 0 komentarzy

W Polsce jest już 31,5 tys. milionerów, niestety pogłębiają się też nierówności dochodowe. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", liczba najbogatszych nad Wisłą wzrosła o jedną czwartą w ciągu roku, w tym czasie zwiększył się jednak zasięg ubóstwa.

Źródło: https:

Grunty w ewidencji księgowej

Dodano: 10.07.2019 17:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
W działalności gospodarczej przedsiębiorcy często wykorzystują grunty. W zależności od przeznaczenia grunty będące własnością danego podmiotu mogą stanowić środki trwałe, inwestycje w nieruchomości lub np. u dewelopera towary. Jednostki mogą je również użytkować na podstawie umowy leasingu lub posiadać w użytkowaniu wieczystym. Grunty generalnie nie podlegają amortyzacji. Wyjątek stanowią te, które służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.

Źródło: https:

Transakcje dokonywane kartami płatniczymi w księgach

Dodano: 10.07.2019 5:07 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Bezgotówkowe regulowanie płatności za przeprowadzone transakcje jest bardzo popularne. Firmy powszechnie korzystają z różnych kart płatniczych. Za pomocą kart można podejmować gotówkę z bankomatu oraz płacić za usługi i towary, a także dokonywać płatności przez internet. W księgach rachunkowych operacje dokonywane z użyciem kart płatniczych ujmowane są według reguł wskazanych w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

Dodano: 09.07.2019 17:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Rozpoczął się lipiec 2019 r., a to oznacza, że rodzice i opiekunowie dzieci mogą już ubiegać się o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze na nowe okresy, na które są one przyznawane. Przy czym w lipcu 2019 r. stosowne wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. W wersji papierowej będą przyjmowane przez organy właściwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS w księdze podatkowej

Dodano: 05.07.2019 11:06 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko opłacają składki ZUS za samych siebie. Jeżeli zatrudniają pracowników, to mają również obowiązek opłacić składki ZUS od wynagrodzeń pracowników. Część składek ZUS podlega ujęciu w księdze podatkowej. Sposób ich ewidencji zależy od rodzaju składek oraz od dochowania wymaganych terminów ich uregulowania, a także terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku składek ZUS dotyczących pracowników.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone