czwartek, 18 października 2018 r.  Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
Wiadomości z tagiem Gazety  RSS
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 16.10.2018 11:06 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

Źródło: https:

O regulacji kancelarii raz jeszcze [Faramuszki]

Dodano: 16.10.2018 8:54 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dziennik Gazeta Prawna wraca do tematu regulacji kancelarii odszkodowawczych ( [[https://s.dzub.pl/2d2de1bb Senat: zamach na rynek (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 16.10.2018 5:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

W trybie wyborczym. Anna Morawiecka wygrała z wydawcą "Gazety Wyborczej"

Dodano: 15.10.2018 8:14 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Anna Morawiecka wygrała w trybie wyborczym proces z wydawcą "Gazety Wyborczej". Wrocławski Sąd Apelacyjny zakazał rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

Źródło: samorzad.pap.pl

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 11.10.2018 17:06 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS

Dodano: 10.10.2018 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód pracowniczy jest obciążony składkami, na co uwagę zwraca ZUS w wydawanych przez siebie interpretacjach. (...) Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Źródło: www.gofin.pl

Czy istnieje przemysł czasu wolnego?

Dodano: 09.10.2018 17:06 | 19 odsłon | 0 komentarzy


„Dziennik Gazeta Prawna” postanowił przyjrzeć się dokładniej zagadnieniom związanym z czasem wolnym Polaków i pomóc przedsiębiorcom skorzystać na coraz powszechniejszym ruchu w przemyśle czasu wolnego. Wraz z zaproszonymi gośćmi spróbujemy porozmawiać o nim podczas konferencji „Czas wolny Polaków” w Kielcach, 16 października 2018 r.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Chorobówka dla absolwenta studiów

Dodano: 05.10.2018 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 06.09.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły, dające możliwość skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Dotyczą m.in. absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia

Dodano: 05.10.2018 11:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone