środa, 11 grudnia 2019 r.  Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Limit 15.000 zł a koszty w księdze podatkowej

Dodano: 06.12.2019 11:05 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 05.12.2019 r., autor: Dorota Przybyszewska
Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty.

Źródło: https:

Ubezpieczenie samochodu osobowego w księdze podatkowej

Dodano: 28.11.2019 11:05 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeśli samochód ten jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Może on więc w kosztach podatkowych ujmować tylko 75% wydatków na używanie firmowego samochodu osobowego, jeżeli jest on wykorzystywany jednocześnie do celów działalności gospodarczej i celów prywatnych. Istotne jest, że limit 75% wydatków nie odnosi się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego.

Źródło: https:

Data wniosku o emeryturę a jej wysokość

Dodano: 26.11.2019 5:12 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Data złożenia wniosku o emeryturę powszechną, której wysokość jest ustalana według nowych zasad, ma znaczenie. Jest tak, gdy ubezpieczony ubiega się o jej przyznanie począwszy od miesiąca przypadającego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów

Dodano: 22.11.2019 5:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Z umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą może wynikać, że gdy nabywca płaci gotówką lub przed terminem zapłaty albo osiągnął ustalony poziom zakupów, to uzyskuje u sprzedawcy rabat. Jest to określona procentowo lub kwotowo zniżka od ustalonej ceny zakupionego towaru czy materiału. Może zostać udzielona w tym samym roku obrotowym, w którym nastąpiła sprzedaż (zakup), jak i po zakończeniu tego roku. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami wyróżnia rabaty transakcyjne, potransakcyjne i tzw. prerabaty.

Ulgi w składkach mają wpływ na prawo do świadczeń chorobowych i ich wysokość

Dodano: 19.11.2019 11:07 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoby m.in. rozpoczynające działalność pozarolniczą mogą obecnie skorzystać z kilku rodzajów ulg w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Otóż po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków przez pewien okres w ogóle nie muszą podlegać tym ubezpieczeniom, a następnie mogą opłacać składki od niższej (niż powszechnie obowiązująca) podstawy. Trzeba jednak pamiętać, iż skorzystanie z tych ulg nie pozostaje bez wpływu na ewentualne prawo do świadczeń chorobowych oraz ich wysokość.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy podstawa wymiaru składek nie podlega korekcie?

Dodano: 16.11.2019 5:11 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną do ZUS od ustalonych dla niego - zgodnie z odpowiednimi przepisami - najniższych podstaw wymiaru. Ma też prawo zwiększyć w danym miesiącu wysokość tych podstaw. Jeżeli to uczyni, powinien pamiętać o skutkach swojej decyzji, tj. m.in. w zakresie braku późniejszego skorygowania podstawy wymiaru składek za ten miesiąc do minimalnej wysokości.

Źródło: www.gofin.pl

Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Dodano: 14.11.2019 11:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Przy czym nie może być ona niższa od zagwarantowanej przez ustawodawcę wysokości, do naliczania której przyjmowane jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponieważ wynagrodzenie to z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrośnie do kwoty 2.600 zł, stosownej zmianie ulegnie również najniższa podstawa wymiaru zasiłku.

Źródło: www.gofin.pl

Ewidencja księgowa zapłaty w złotówkach za fakturę wyrażoną w euro

Dodano: 14.11.2019 5:08 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Jeżeli faktura wystawiona przez polskiego podatnika dla krajowego odbiorcy wyrażona jest w walucie, to VAT na tej fakturze powinien być podany w złotych. W księgach rachunkowych wartość podatku VAT należy ująć w kwocie bezpośrednio wynikającej z faktury. Wówczas na wartość zobowiązania, które ewidencjonuje się po stronie Ma konta 21 "Rozrachunki z dostawcami", składa się suma wartości zakupionych materiałów oraz kwota VAT.

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone