wtorek, 02 marca 2021 r.  Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres

Dodano: 26.02.2021 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020 r., autor: Bożena Dziuba
W przypadku ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne niezbędne jest złożenie określonych dokumentów. Chodzi m.in. o wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, sporządzony najlepiej na opracowanym przez organ rentowy formularzu ZNp-7 oraz zaświadczenie o stanie zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, np. na druku OL-9.

Źródło: www.gofin.pl

Jak uzyskać kolejne zwolnienie z opłacenia składek ZUS?

Dodano: 22.02.2021 17:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których niektórzy przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z opłacenia składek ZUS należnych za kolejne miesiące. Prawo do tego zwolnienia mają jednak tylko określone branże. Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga - za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Źródło: www.gofin.pl

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.?

Dodano: 19.02.2021 5:12 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła możliwość skorzystania przez niektórych przedsiębiorców m.in. ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Krąg beneficjentów, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r., został określony w art. 31zo ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19. Kluczowe jest prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r. oznaczonej określonym kodem PKD.

Źródło: www.gofin.pl

Sposób przechowywania dowodów ujętych w księdze

Dodano: 13.02.2021 5:07 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową przechowywał dowody księgowe w osobnych segregatorach, np. dowody sprzedaży, zakupu i dowody wewnętrzne. Podstawą zapisów w księdze podatkowej są dowody księgowe, które muszą spełniać określone wymogi. Podatnik ma obowiązek oznaczyć je numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie danego dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. W rozporządzeniu nie ma jednak wytycznych, w jaki sposób należy przechowywać dowody będące podstawą zapisu w księdze podatkowej.

Źródło: https:

Informacja dla ubezpieczonych o składkach za 2020 r.

Dodano: 11.02.2021 17:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Do obowiązków płatnika składek należy m.in. poinformowanie zatrudnionej osoby o naliczonych jej składkach w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto należy jej też przekazać informację o wszelkich przerwach w opłacaniu tych składek oraz wypłaconych świadczeniach, a jeśli zatrudniona osoba jest nauczycielem - również o okresach wykonywania pracy nauczycielskiej.

Źródło: www.gofin.pl

Zwolnienie przychodów zleceniobiorcy ze składek ZUS

Dodano: 09.02.2021 11:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie z obciążeń składkowych przychodów niektórych osób wykonujących umowę zlecenia. Osoby uprawnione do tej ulgi mogą od tego dnia wnioskować o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy paragon bez NIP można ująć w księdze?

Dodano: 05.02.2021 17:05 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki na materiały biurowe zakupione przez podatnika w hipermarkecie można wpisać do księgi podatkowej w oparciu o paragon, na którym nie figuruje NIP nabywcy. Podstawą zapisu w księdze są w szczególności faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Przy czym w ściśle określonych przypadkach zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów można dokonać w księdze na podstawie paragonu.

Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodano: 05.02.2021 11:06 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć w ZUS odpowiedni wniosek.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy złożyć wniosek o rentę socjalną?

Dodano: 03.02.2021 11:06 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Data złożenia wniosku o rentę socjalną nie przekłada się na sposób ustalania wysokości tego świadczenia. Z założenia bowiem przyznawane jest ono w wysokości 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, podwyższanej następnie za sprawą corocznej waloryzacji. Może ona ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy dana osoba posiada jednocześnie uprawnienia do renty rodzinnej. Moment wystąpienia o rentę socjalną może jednak wpłynąć na datę jej wypłaty.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone