niedziela, 27 września 2020 r.  Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Jak uzyskać i wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

Dodano: 25.09.2020 5:11 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Od 1 sierpnia 2020 r. do obiegu wszedł Polski Bon Turystyczny, którym rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 lat mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bon ma formę elektroniczną, a jego aktywacja może być dokonana wyłącznie przez portal PUE ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż wskazany w e-zwolnieniu

Dodano: 24.09.2020 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Okres należnego pracownikowi zasiłku opiekuńczego nie może wykraczać poza okres wskazany w wystawionym mu zaświadczeniu lekarskim, potwierdzającym konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14.

Źródło: www.gofin.pl

Świadczenia rodzinne, o które należy wystąpić na nowy okres zasiłkowy

Dodano: 21.09.2020 17:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Trwa czas przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres, który rozpocznie się z dniem 1 listopada 2020 r. To jednak nie jedyne świadczenie, które przyznawane jest na 12-miesięczny okres, zwany okresem zasiłkowym. W zasadzie tylko nieliczne świadczenia rodzinne należne są dłużej niż przez 12 miesięcy.

Źródło: www.gofin.pl

Umowa kupna-sprzedaży a zapisy w księdze

Dodano: 16.09.2020 11:05 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki poniesione na zakup kosiarki, zaliczonej do wyposażenia, może ująć w księdze podatkowej w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe spełniające warunki wskazane w § 11-13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisy w księdze mogą być dokonywane m.in. na podstawie dokumentów stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Źródło: https:

Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek

Dodano: 15.09.2020 11:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym tego przestoju, rząd wprowadził szczególne rozwiązania, m.in. pomoc z ZUS w postaci zwolnienia z opłacenia składek oraz wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy, muszą się jednak liczyć z tym, że ZUS może sprawdzić czy faktycznie spełniali warunki do tego, aby ją otrzymać.

Źródło: www.gofin.pl

Wynajem samochodów w księdze podatkowej

Dodano: 11.09.2020 5:07 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" służy do ewidencji zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Wartość wyposażenia zakupionego do wynajmowanego pojazdu jest ujmowana w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Pracodawca kompletuje wniosek o rentę dla pracownika

Dodano: 07.09.2020 11:06 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu po spełnieniu przez niego szeregu warunków. Aby jednak doszło do oceny, czy ubezpieczony je spełnia, to do organu rentowego musi wpłynąć jego wniosek w sprawie takiej renty. Jeśli ubezpieczony jest pracownikiem, to w pewnym zakresie pracodawca ma obowiązek uczestniczyć we wszczęciu postępowania o taką należność. Proces taki poprzedza przygotowanie wniosku, a w tym zakresie pracodawca związany jest zgodą pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Nie każda niezapłacona przez przedsiębiorcę składka tak samo wpływa na emeryturę/rentę

Dodano: 04.09.2020 5:12 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Przy ustalaniu prawa do świadczeń, np. emerytalno-rentowych, ma znaczenie sposób, w jaki przedsiębiorca wywiązuje się z nałożonego obowiązku. O ile w dobie COVID-19 zwolnienie z zapłaty składek, dokonane przez ZUS, nie wywoła negatywnych konsekwencji, to już w przypadku powstania zaległości składkowych jest inaczej.

Źródło: www.gofin.pl

Wpływ obniżenia etatu i pensji na składki ZUS

Dodano: 01.09.2020 5:10 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Pracodawcy, którzy w negatywny sposób odczuli skutki epidemii koronawirusa, mogą korzystać z przepisów zawartych w tarczach antykryzysowych. Wśród nich są takie, na podstawie których pracodawca ma możliwość - w określonych okolicznościach - obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz wynagrodzenia. Jeśli po obniżce pensja pracownika wyniesie mniej niż minimalne wynagrodzenie, może to mieć wpływ na ubezpieczenia i składki z innych tytułów.

Źródło: www.gofin.pl

Bilety na przejazdy dla zleceniobiorcy

Dodano: 31.08.2020 11:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone