poniedziałek, 24 września 2018 r.  Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Nowy Członek Zarządu ds. Finansowych w T-Systems Polska

Dodano: 18.09.2018 17:06 | 33 odsłon | 0 komentarzy


Od 1 października br. Daniel Walczuk, obecnie dyrektor ds. Kontrolingu w T‑Mobile, dołączy do Zarządu T-Systems obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego

Źródło: inwestycje.pl

Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodano: 11.09.2018 11:08 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty w zależności od przyjętego przez siebie wyboru, tj.: według metody uproszczonej albo według metody memoriałowej. Z metody uproszczonej wynika, że koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności

Dodano: 06.09.2018 5:07 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Kierownik jednostki powinien w polityce (zasadach) rachunkowości dokonać wyboru w zakresie parametrów decydujących o ustaleniu poziomu istotności w jednostce. Uwzględniając parametry występujące w praktyce, dotyczące np. sumy bilansowej, wielkości przychodu albo wyniku finansowego należy wskazać, że nie jest jednak konieczne ich jednoczesne stosowanie. Doboru parametrów oraz ich poziomu należy dokonać w taki sposób, aby jak najbardziej miarodajnie pasowały one do specyfiki danej jednostki.

Źródło: https:

Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę

Dodano: 05.09.2018 11:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono - w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą nawiązania stosunku pracy jest data rozpoczęcia pracy - gdy została ona wskazana w umowie o pracę. Jeżeli jednak daty tej nie określono - wtedy będzie nią data zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że data podpisania umowy i data rozpoczęcia pracy nie muszą być tożsame.

Źródło: www.gofin.pl

Jaki rynek zarządzania wierzytelnościami w najbliższej przyszłości?

Dodano: 04.09.2018 11:06 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Rynek obrotu wierzytelnościami rośnie nieprzerwanie od kilku już lat. Według najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) "Wielkość polskiego rynku wierzytelności" wartość wierzytelności, obsługiwanych przez Członków...

Źródło: inwestycje.pl

Zmiany w zarządzie Nationale-Nederlanden w Polsce - Wojciech Sass, prezes zarządu odchodzi z firmy

Dodano: 31.08.2018 11:06 | 52 odsłon | 0 komentarzy


Wojciech Sass, prezes zarządu spółek: Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Usług Finansowych S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. podjął decyzję o odejściu z firmy z dniem 15 września..

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

Dodano: 30.08.2018 5:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Z najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wynika, że łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne zrzeszone w organizacji utrzymuje się od 2015 roku na względnie stałym poziomie - pomiędzy 73 a 75 mln ...

Źródło: inwestycje.pl

Blisko 90 procent przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas

Dodano: 29.08.2018 11:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Odsetek firm, w których narasta problem niezapłaconych faktur, wzrósł o 16,2% (z 13,5%), a z 15,1% do 11,3% zmniejszyło się grono firm, gdzie wcale nie występują takie perturbacje, wynika z badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw", prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) we współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF). W efekcie aż 89% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas. Gwałtownie przybywa też pesymistów spodziewających się, że w najbliższych miesiącach zjawisko to będzie przybierać na sile.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone