sobota, 18 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodano: 13.08.2018 11:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty w zależności od przyjętego przez siebie wyboru, tj.: według metody uproszczonej albo według metody memoriałowej. Z metody uproszczonej wynika, że koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Źródło: https:

Pośrednicy i banki - system naczyń połączonych?

Dodano: 09.08.2018 17:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Publikowany cyklicznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) raport "Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce" pokazuje, że głównym partnerem dla pośredników są wciąż banki komercyjne. Dynamicznie rozwijający się sektor instytucji...

Źródło: inwestycje.pl

Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności

Dodano: 08.08.2018 11:07 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Kierownik jednostki powinien w polityce (zasadach) rachunkowości dokonać wyboru w zakresie parametrów decydujących o ustaleniu poziomu istotności w jednostce. Uwzględniając parametry występujące w praktyce, dotyczące np. sumy bilansowej, wielkości przychodu albo wyniku finansowego należy wskazać, że nie jest jednak konieczne ich jednoczesne stosowanie. Doboru parametrów oraz ich poziomu należy dokonać w taki sposób, aby jak najbardziej miarodajnie pasowały one do specyfiki danej jednostki.

Źródło: https:

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

Dodano: 01.08.2018 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Z najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wynika, że łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne zrzeszone w organizacji utrzymuje się od 2015 roku na względnie stałym poziomie - pomiędzy 73 a 75 mln ...

Źródło: inwestycje.pl

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

Dodano: 01.08.2018 11:06 | 42 odsłon | 0 komentarzy


Z najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wynika, że łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne zrzeszone w organizacji utrzymuje się od 2015 roku na względnie stałym poziomie - pomiędzy 73 a ...

Źródło: inwestycje.pl

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne to 75 mln zł

Dodano: 01.08.2018 11:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Z najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wynika, że łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne zrzeszone w organizacji utrzymuje się od 2015 roku na względnie stałym poziomie - pomiędzy 73 a ...

Źródło: inwestycje.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone