czwartek, 21 lutego 2019 r.  Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Dokumentowanie przekazania towarów handlowych na potrzeby prywatne podatnika

Dodano: 18.02.2019 11:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019 r.
Zużycie przez podatnika części towarów handlowych na własne potrzeby powoduje, że wydatek poniesiony na ich zakup traci związek z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej, a zatem nie może już być uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik musi więc pomniejszyć koszty o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby prywatne. W tym celu powinien w kolumnie 10 wartość towarów wycofanych ze sprzedaży wpisać w cenie zakupu na czerwono lub ze znakiem minus. Podstawą dokonania takiego zapisu może być dowód księgowy sporządzony przez podatnika.

Zakup i sprzedaż towaru bez jego ujęcia we własnym magazynie

Dodano: 13.02.2019 5:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019 r.
W przypadku, gdy sprzedaż towaru realizowana jest z pominięciem magazynu jednostki, nie ewidencjonuje się "sztucznego" jego przyjęcia na magazyn i wydania z magazynu. Wówczas wartość sprzedanych towarów zwiększy koszty wraz z rozliczeniem konta 30, które nastąpi po dokonaniu sprzedaży potwierdzonej fakturą. Zasady rozliczania oraz ewidencji zakupu i sprzedaży towarów powinny zostać określone przez jednostkę w ramach przyjętych do stosowania zasad (polityki) rachunkowości.

Składanie e-sprawozdań finansowych

Dodano: 04.02.2019 8:43 | 4 odsłon | 0 komentarzy

E-sprawozdania finansowe za 2018 rok (sporządzone w obowiązkowej już formie elektronicznej) muszą zostać złożone do organu administracji skarbowej (Szefa KAS lub urzędu skarbowego) oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK

Dodano: 31.01.2019 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018 r.
Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z których wynika, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne również za okres, w którym pobierała zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, jest zgodny m.in. z zasadą sprawiedliwości społecznej wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.
(wyrok TK z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt P 12/17 - Dz. U. poz. 2300)

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone