poniedziałek, 22 października 2018 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Finansowych  RSS
Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy

Dodano: 16.10.2018 17:07 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018 r.
Do przeliczenia wartości diet należy zastosować średni kurs waluty obcej ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. (...) Przepisy nie zabraniają ujmowania w dowodach wewnętrznych faktów odbycia podróży służbowych w sposób łączący kilka zdarzeń ze sobą. Nie zobowiązują też do wystawienia tego dowodu odrębnie do każdej podróży. Zatem podatnik może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartość diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej na koniec miesiąca, sporządzając jeden dowód wewnętrzny

Drozd (Echo Investment): Rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku

Dodano: 11.10.2018 11:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Z Maciejem Drozdem, Wiceprezesem ds. Finansowych Echo Investment SA o emisji obligacji, sytuacji finansowej spółki, najważniejszych projektach, jak Browary Warszawskie czy katowickie Libero, a także o mieszkaniach na wynajem, rozmawia Magdalena Sza...

Źródło: inwestycje.pl

Kalendarium ISBnews

Dodano: 11.10.2018 11:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy


--09:00: Konferencja prasowa Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Narodowego Pośrednika Finansowego Programu COSME "Rekordowa umowa polskiego pośrednika programów UE"

Źródło: inwestycje.pl

Drozd (Echo Investment): Rynek deweloperów będzie się teraz konsolidował, a duzi gracze, kosztem małych, powiększać będą udział w rynku

Dodano: 11.10.2018 11:05 | 15 odsłon | 0 komentarzy


Z Maciejem Drozdem, Wiceprezesem ds. Finansowych Echo Investment SA o emisji obligacji, sytuacji finansowej spółki, najważniejszych projektach, jak Browary Warszawskie czy katowickie Libero, a także o mieszkaniach na wynajem, rozmawia Magdalena Sza...

Źródło: inwestycje.pl

Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR

Dodano: 10.10.2018 17:06 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018 r.
Przepisy w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakładają obowiązek sporządzenia opisu do materiałów dostarczonych przed otrzymaniem faktury oraz obowiązek ich wpisania do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zasada ta ma również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zakupionych usług podwykonawców stanowiących główny element wyrobu gotowego (wykonanej usługi) wpisywanych w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Zatem, w przypadku wykonania takiej usługi, która nie została jeszcze potwierdzona fakturą, należy sporządzić jej opis.

Niższy VAT pomoże e-prasie i e-bookom

Dodano: 08.10.2018 11:08 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zapowiedź obniżenia stawek VAT na prasę i książki elektroniczne do poziomu stosowanego dla wydawnictw papierowych to dobra wiadomość dla obu rynków. Czy ten impuls okaże się wystarczająco silny, by jego skutki poprawiły sytuację wydawców, przekonamy się w przyszłym roku. Furtkę do obniżenia VAT otworzyła unijna Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), przyjmując dyrektywę umożliwiającą taki ruch państwom członkowskim. Warszawa chce z tego skorzystać.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Niższy VAT pomoże e-prasie i e-bookom

Dodano: 08.10.2018 11:06 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zapowiedź obniżenia stawek VAT na prasę i książki elektroniczne do poziomu stosowanego dla wydawnictw papierowych to dobra wiadomość dla obu rynków. Czy ten impuls okaże się wystarczająco silny, by jego skutki poprawiły sytuację wydawców, przekonamy się w przyszłym roku. Furtkę do obniżenia VAT otworzyła unijna Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), przyjmując dyrektywę umożliwiającą taki ruch państwom członkowskim. Warszawa chce z tego skorzystać.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Generali z Laurem Pośredników Finansowych [Faramuszki]

Dodano: 04.10.2018 8:54 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Generali drugi rok z rzędu otrzymało Laur Pośredników Finansowych. Ubezpieczyciel zajął drugie miejsce w kategorii firm ubezpieczeniowych. (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę

Dodano: 04.10.2018 5:10 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono - w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą nawiązania stosunku pracy jest data rozpoczęcia pracy - gdy została ona wskazana w umowie o pracę. Jeżeli jednak daty tej nie określono - wtedy będzie nią data zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że data podpisania umowy i data rozpoczęcia pracy nie muszą być tożsame.

Źródło: www.gofin.pl

Finansowych żniw deweloperów mieszkaniowych ciąg dalszy

Dodano: 01.10.2018 17:09 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Bieżący sezon publikacji półrocznych wyników finansowych spółek notowanych na GPW w większości przypadków potwierdził bardzo dobrą passę zyskowności deweloperów mieszkaniowych

Źródło: inwestycje.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone