środa, 26 września 2018 r.  Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wiadomości z tagiem Dyrektor  RSS
Spotkania z klientami kosztem podatkowym, gdy nie są zaliczane do kosztów reprezentacji

Dodano: 19.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na spotkania z klientami.

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

Dodano: 19.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w przypadku zmiany formy działalności

Dodano: 17.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Zadośćuczynienie z OC za śmierć męża zwolnione z PIT [Prawo]

Dodano: 14.09.2018 8:47 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zadośćuczynienie za śmierć męża z umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego korzysta (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Artykuły spożywcze udostępniane pracownikom kosztem podatkowym spółki

Dodano: 13.09.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy wydatki na zakup artykułów spożywczych udostępnianych do konsumpcji pracownikom spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Dodano: 12.09.2018 11:06 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie: całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Takie rozwiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Jej wysokość uzależniona jest jednak od formy zatrudnienia nauczyciela.

Opodatkowanie w PCC pożyczek zwolnionych z VAT

Dodano: 12.09.2018 1:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania umów pożyczek.

Opłata licencyjna jako koszt bezpośredni wytworzenia towaru

Dodano: 12.09.2018 1:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego za koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru.

Źródło: https:

Otrzymanie faktury korygującej bez korekty kosztów wstecz

Dodano: 11.09.2018 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że jeśli pierwotne transakcje zostały zrealizowane prawidłowo, nie sposób uznać, że zmiana wartości kosztów jest efektem błędu rachunkowego albo innej oczywistej omyłki, wobec tego, korekty kosztów należy dokonać na bieżąco w okresie rozliczeniowym, w którym spółka otrzymała fakturę korygującą.

Możliwość uznania dokumentacji za wystarczającą dla zastosowania zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Dodano: 11.09.2018 1:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania zerowej stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone