poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.  Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Wiadomości z tagiem Dyrektor  RSS
Możliwość uznania prac wykończeniowych za kompleksową usługę opodatkowaną 8 proc. VAT

Dodano: 03.12.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania robót wykończeniowych lokalu za jednolite świadczenie opodatkowane preferencyjną, 8 proc. stawką VAT.

Sposób rozliczania dochodów z tytułu pracy z Wielkiej Brytanii

Dodano: 03.12.2018 0:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód z pracy najemnej, który zgodnie z postanowieniami Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, to Polska zwalnia taki dochód od opodatkowania, jednakże może uwzględnić ten dochód przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu.

Dostawa przez skład celny objęta zerową stawką VAT

Dodano: 29.11.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc. do świadczonych usług transportowych.

Opodatkowanie przychodów z kryptowalut przed 1 stycznia 2019 r.

Dodano: 29.11.2018 0:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych w PIT w odniesieniu do przychód uzyskiwanych z obrotu walutami wirtualnymi.

PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości ze wspólnego majątku małżonków

Dodano: 28.11.2018 11:08 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że 5-letni termin, po upływie którego nie trzeba płacić podatku dochodowego, należy liczyć od daty zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową, a nie od daty nabycia nieruchomości przez małżonka, do którego nieruchomość należała przed rozszerzeniem wspólności. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA podzielił argumentację Rzecznika i uchylił niezgodną z prawem interpretację indywidualną. Organ podatkowy wycofał ostatnio złożoną już skargę kasacyjną od wyroku WSA.

Możliwość stosowania ulgi B+R w stosunku do wydatków kwalifikowanych nieobjętych dotacją

Dodano: 28.11.2018 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zastosowania ulgi B+R w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w części nieobjętej dofinansowaniem.

Zamieszczenie faktury korygującej na indywidualnym koncie klienta uprawnia do odliczenia VAT

Dodano: 27.11.2018 0:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze korygującej, udostępnianej klientowi na indywidualnym koncie w ramach prowadzonego w tym celu portalu internetowego.

Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanej jednorazowej kwoty stanowiącej bezzwrotną zachętę do nabywania produktów

Dodano: 26.11.2018 0:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualnę, w której wskazał, że wydatek, który spółka zobowiązała się ponieść z tytułu wypłaty kwoty „upfront fee” lub „quick saving”, stanowiącej zachętę dla kontrahenta do zakupu produktów spółki, nie jest ściśle związany z konkretnym przychodem i w związku z tym nie jest możliwe ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstanie związany z nimi przychód, należy uznać, że będzie stanowił on pośredni koszt uzyskania przychodów.

Wadium wpłacone w ramach przetargu publicznego a VAT

Dodano: 26.11.2018 0:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT, w związku z wpłaceniem wadium w ramach przetargu publicznego.

Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

Dodano: 23.11.2018 5:09 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej Rank Progress zobowiązanie w podatku dochodowym...

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone