poniedziałek, 22 października 2018 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Dyrektor  RSS
Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki w związku z jej przejęciem, jest również dniem zakończenia roku podatkowego

Dodano: 19.10.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek, w odniesieniu do momentu zakończenia roku podatkowego przez spółkę przejmowaną.

Utwór powstały na skutek działalności twórczej w zakresie programów komputerowych to nie tylko kod źródłowy

Dodano: 18.10.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe wydał interpretację indywidualną w zakresie wykładni pojęcia działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, w odniesieniu do prawa odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Poniesienie kosztów w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi a VAT

Dodano: 18.10.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wypłata przez spółkę odszkodowania kontrahentowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym wypłata taka nie podlega udokumentowaniu fakturą VAT.

Brak opodatkowania PIT przy wycofaniu samochodu z majątku spółki partnerskiej

Dodano: 17.10.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych wycofania wycofania środka trwałego z majątku spółki partnerskiej i nieodpłatnego przekazania go na potrzeby osobiste wspólników.

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem uprawnionym pracownikom kart na posiłki profilaktyczne oraz napoje

Dodano: 17.10.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że pracodawca nie będzie zobowiązany działając jako płatnik do obliczania i pobierania zaliczek na podatek PIT, a tym samym do wpłacania ich we właściwym terminie na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z tytułu udostępniania pracownikom kart na posiłki profilaktyczne.

Nabycie usług od amerykańskiej spółki LLC bez podatku źródła

Dodano: 15.10.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz spółki LLC z siedzibą w USA za wykonane usług doradczych.

Koszty uzyskania przychodów związane z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dodano: 12.10.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych z tytułu przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej.

MFW i Bank Światowy: Wojny handlowe uderzą w niewinnych obserwatorów

Dodano: 11.10.2018 11:08 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde ostrzegła w czwartek przed skutkami wojen handlowych i walutowych, mówiąc, że byłoby to szkodliwe dla światowego wzrostu gospodarczego i uderzyłoby w niewinnych obserwatorów.

Źródło: forsal.pl

MFW i Bank Światowy: Wojny handlowe uderzą w niewinnych obserwatorów

Dodano: 11.10.2018 11:05 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde ostrzegła w czwartek przed skutkami wojen handlowych i walutowych, mówiąc, że byłoby to szkodliwe dla światowego wzrostu gospodarczego i uderzyłoby w niewinnych obserwatorów.

Źródło: forsal.pl

Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Dodano: 11.10.2018 5:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie: całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Takie rozwiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Jej wysokość uzależniona jest jednak od formy zatrudnienia nauczyciela.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone