niedziela, 24 czerwca 2018 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% dla usług w zakresie umożliwienia wstępu

Dodano: 22.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że sprzedaż usług wejścia na teren parku linowego, gdzie zapłata za wstęp upoważnia daną osobę do korzystania z parku linowego,, stanowią usługi związane z rozrywką i rekreacją,do których należy zastosować preferencyjną stawkę VAT.

Możliwość rozliczenia przez spółkę kosztów bezpośrednich proporcjonalnie do osiąganych przychodów w kolejnych latach podatkowych

Dodano: 21.06.2018 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości rozliczenia na gruncie ustawy o CIT bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do osiąganych przychodów w ciągu kilku kolejnych lat podatkowych.

Ujęcie rozliczania zasileń kart przedpłaconych w kosztach podatkowych

Dodano: 20.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów z tytułu rozliczania zasileń kart przedpłaconych oraz określenie jak traktować zwrot nadwyżki niewykorzystanego salda środków na karcie przedpłaconej.

Momentu poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na zakup analiz biznesowych od spółek przejmujących

Dodano: 20.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wydatki na uzyskanie analiz biznesowych i podatkowych zawartych w raportach, które pozwolą na rzetelną ocenę sytuacji biznesowej i podatkowej spółki, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przesłanki uznania wysyłki faktury w formacie PDF za wydanie faktury

Dodano: 20.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem, oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek wydania faktury nabywcy.

Próg przychodów lub kosztów podatkowych spółki wpływających na konieczność przygotowania dokumentacji podatkowej spółki

Dodano: 19.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że spółka nie będzie zobowiązana do zawarcia w dokumentacji podatkowej informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT, tj. informacji o grupie podmiotów powiązanych tzw. „master file”.

Zbywca nieruchomości, który działa jak podmiot profesjonalny, będzie uznany za podatnika VAT

Dodano: 18.06.2018 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania sprzedaży nieruchomości za dostawę towaru opodatkowaną stawką VAT w wysokości 23%.

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na upominki dla kontrahentów

Dodano: 15.06.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na zakup upominków dla kontrahentów, partnerów biznesowych, doradców, klientów do kosztów uzyskania przychodów.

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem zapasów przez leasingodawcę

Dodano: 13.06.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie rozpoznania kosztów podatkowych w przypadku wytworzenia przez leasingodawcę zapasów wykorzystywanych przez korzystającego przed oddaniem przedsiębiorstwa w leasing.

Opodatkowanie PIT niepodzielonych zysków po przekształceniu spółki komandytowo - akcyjnej w spółkę komandytową

Dodano: 13.06.2018 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zysków przypadających na wspólnika spółki komandytowej, która powstała z przekształcenia ze spółki komandytowo - akcyjnej.

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone