środa, 19 czerwca 2019 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
Transakcja nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa członkowi rodziny nie podlega opodatkowaniu VAT ani obowiązkowi dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego

Dodano: 19.06.2019 1:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że przedsiębiorca, który dokonuje nieodpłatnego przekazania członkowi rodziny przedsiębiorstwa przed jego formalną likwidacją, dokonuje zbycia przedsiębiorstwa. W związku z tym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekt odliczonego wcześniej podatku naliczonego.

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami

Dodano: 18.06.2019 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał, że zawarcie umów trójstronnych z dostawcami niebędącymi podmiotami powiązanymi nie powoduje obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Możliwość zaliczenia wydatków z tytułu rat leasingowych w ich części odsetkowej do kosztów uzyskania przychodu podatnika w momencie ich poniesienia

Dodano: 12.06.2019 1:00 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że podatnik, który rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów może zaliczyć wydatki z tytułu rat leasingowych z umowy leasingu finansowego w ich części odsetkowej do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Opodatkowanie PIT zysku wypłaconego z nowopowstałej spółki kapitałowej

Dodano: 10.06.2019 1:00 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania wypłaty zysku, który został wypracowany i opodatkowany przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Skutki podatkowe w PCC zawarcia umowy faktoringu

Dodano: 07.06.2019 1:00 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że usługa faktoringu świadczona przez spółkę na rzecz faktoranta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zwolnienia z podatku u źródła odsetek na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy CIT

Dodano: 04.06.2019 1:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku u źródła odsetek od pożyczki wypłacanych na rzecz wspólnika na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy CIT, przy spełnieniu warunków określonych w art. 26 ustawy CIT. Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Brak powstania przychodu po stronie podatnika z tytułu objęcia udziałów w spółce nabywającej

Dodano: 28.05.2019 1:00 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że na skutek objęcia udziałów w spółce nabywającej po stronie podatnika nie powstanie z tego tytułu przychód.

Brak obowiązku zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej

Dodano: 27.05.2019 1:00 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że nie ma obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej nadal użytkowanej przez spółkę, będącej jego następcą prawnym.

Brak opodatkowania VAT nakładanych na kontrahentów kar pieniężnych

Dodano: 24.05.2019 1:00 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone