poniedziałek, 27 maja 2019 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
Brak opodatkowania VAT nakładanych na kontrahentów kar pieniężnych

Dodano: 24.05.2019 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że kara umowna ma charakter czynności jednostronnej i nie wiąże się z otrzymaniem jakiegokolwiek świadczenia. Zapłata tej kary nie jest też związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Miejsce opodatkowania usług polegających na udostępnianiu planów dietetycznych oferowanych konsumentom na odległość

Dodano: 21.05.2019 1:00 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że spółka, która oferuje konsumentom plany dietetyczne na odległość na rynku włoskim będzie podlegała opodatkowaniu jedynie na terytorium Polski.

Nie ma podatku od wartości kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną

Dodano: 13.05.2019 1:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wartość kapitału zapasowego, który został utworzony z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w spółce przekształconej, w sytuacji przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną, nie zostanie opodatkowana podatkiem CIT.

Usługa gastronomiczna z dostawą - stawka VAT i ewidencja na kasie fiskalnej

Dodano: 07.05.2019 14:21 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał, że sprzedaż burgerów na wynos wraz z kosztem opakowania i dowozu należy traktować jako kompleksową usługę gastronomiczną i stosować obniżoną stawkę VAT 8%. Taką sprzedaż powinno się ewidencjonować w jednej pozycji na paragonie.

Przychód z tytułu dywidend od spółek zależnych nie podlega uwzględnieniu w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów w CIT

Dodano: 30.04.2019 1:00 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że w sytuacji, gdy spółka otrzymała dywidendy od spółek zależnych, to dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów, nie powinna uwzględniać w tej kalkulacji przychodu z tytułu dywidend od spółek zależnych. Ponadto, jeżeli spółka uzyskała przychód z tytułu dywidendy, to nie powinna go ona uwzględniać w kalkulacji proporcji kosztów alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych.

Czynności wykonywane w ramach jednego podmiotu nie podlegają opodatkowaniu VAT

Dodano: 29.04.2019 1:00 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym są czynnościami wykonywanymi w ramach jednego podmiotu, co skutkuje uznaniem tych czynności za niepodlegające opodatkowaniu VAT.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone