wtorek, 18 lutego 2020 r.  Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
Przekazanie nieruchomości z działalności gospodarczej spółki jawnej do majątku osobistego wspólników

Dodano: 17.02.2020 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą możliwości opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku osobistego wspólników.

Świadczenie usług koncertowych jest wyłączone z opodatkowania VAT

Dodano: 14.02.2020 17:06 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do autorskich utworów muzycznych i usług koncertowych.

Samochód prywatny pracownika do celów służbowych - czy zwrot kosztów jest opodatkowany PIT

Dodano: 14.02.2020 14:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje kolejne interpretacje podatkowe, w których przekonuje pracowników, że powinni płacić daninę od refundowanych przez pracodawcę wydatków za wykorzystywanie własnych samochodów do celów służbowych

Świadczenie usług w ramach kontraktu menedżerskiego nie podlega opodatkowaniu VAT

Dodano: 14.02.2020 0:00 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, tzw. kontraktu menedżerskiego.

Wynagrodzenie komandytariusza jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku spółki

Dodano: 10.02.2020 0:00 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą kosztów uzyskania przychodów komandytariusza świadczącego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej usługi na rzecz spółki, w której jest wspólnikiem.

Możliwość ujęcia zapłaty w kosztach uzyskania przychodu, w przypadku płatności dokonanej w ramach split-payment na konto inne niż dostawcy

Dodano: 07.02.2020 0:00 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych zapłaty dokonanej za pomocą obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności na konto podmiotu trzeciego innego niż dostawca,m

Kiedy podatnik nie otrzyma indywidualnej interpretacji podatkowej

Dodano: 05.02.2020 11:16 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zmniejsza się nie tylko liczba interpretacji indywidualnych, lecz także ich zakres tematyczny. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydania interpretacji, gdy pytanie dotyczy schematów podatkowych albo gdy zachodzi podejrzenie unikania opodatkowania.

Dofinansowanie do posiłków dla pracowników nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy

Dodano: 31.01.2020 0:00 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem posiłków dla pracowników.

Sprzedaż 100% udziałów w spółce kapitałowej nie podlega opodatkowaniu VAT

Dodano: 29.01.2020 0:00 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem naliczonym transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce kapitałowej.

Czy mąż odpowiada za zaległości podatkowe żony powstałe przed zawarciem małżeństwa?

Dodano: 27.01.2020 16:50 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Takie pytanie zadał pewien podatnik we wniosku o indywidualną interpretację podatkową. 22 stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że mąż nie odpowiada (własnym majątkiem osobistym ani majątkiem wspólnym małżonków) za zobowiązania podatkowe swojej żony, które powstały (w wyniku solidarnej odpowiedzialności żony za zaległości podatkowe spółki z o.o.), jeśli zaległość powstała przed zawarciem małżeństwa. Stąd do majątku wspólnego małżeńskiego, a także do majątku odrębnego męża nie będzie mogła zostać skierowana egzekucja podatkowa służąca zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu tych zobowiązań podatkowych.

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone