wtorek, 20 marca 2018 r.  Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
Brak obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy do końca zmienionego roku obrotowego

Dodano: 16.03.2018 17:08 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym spółka do końca zmienionego roku obrotowego pozostaje transparentna podatkowo, tj. nie podlega opodatkowaniu CIT, zaś opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie jej wspólnicy.

Przychody i znaki towarowe - nowa interpretacja KIS

Dodano: 15.03.2018 12:31 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pod koniec lutego br. indywidualną interpretację podatkową, która dotyczy przychodu z nieodpłatnego świadczenia polegającego na korzystaniu (bez wynagrodzenia) ze znaku towarowego należącego do innego podmiotu w grupie kapitałowej.

Źródło: www.podatki.biz

Nieodpłatne przeniesienie przez powiernika własności akcji a PCC - skutki podatkowe dla powierzającego

Dodano: 15.03.2018 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym ze względu na brak objęcia umowy powierniczej zakresem opodatkowania PCC, czynność polegająca na przeniesieniu akcji przez powiernika na podatnika, która nastąpi w przyszłości na podstawie umowy nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Nieodpłatne przeniesienie przez powiernika własności akcji a PCC - skutki podatkowe dla powiernika

Dodano: 13.03.2018 0:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której uznał za prawidłowe stanowisko podatnika (będącego powiernikiem), zgodnie z którym w związku z zawarciem umowy powiernictwa nie ciąży na nim obowiązek zapłaty PCC, a w konsekwencji, w związku z nieodpłatnym przeniesieniem przez podatnika na rzecz powierzającego własności akcji, które nastąpi w przyszłości na podstawie umowy powiernictwa, na podatniku nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC.

Skutki podatkowe usług faktoringu odwrotnego świadczonego przez bank

Dodano: 12.03.2018 0:00 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie skutków w kosztach uzyskania przychodu sytuacji, w których faktury wystawione przez kontrahentów spółki opłaci bank w ramach świadczenia usług faktoringu odwrotnego.

Zbycie lub wymiana bitcoinów przeniesionych z majątku prywatnego do majątku firmy

Dodano: 09.03.2018 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu zbycia lub wymiany bitcoinów oraz formy opodatkowania przychodów z obrotu wirtualną walutą.

Opodatkowanie usług doradczych świadczonych przez spółkę szwajcarską

Dodano: 06.03.2018 0:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy spółka zobowiązana jest do pobrania i zapłaty 20% podatku dochodowego "u źródła" od wypłat stanowiących wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

Posiłki na stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli są zwolnione VAT

Dodano: 05.03.2018 0:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie podatku z działalności przyszkolnej stołówki oraz internatu.

Wyłączenie z opodatkowania aportu przedsiębiorstwa

Dodano: 02.03.2018 0:00 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wyłączenie z aktywów udziałów w innym podmiocie oraz części zobowiązań nie naruszy definicji przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zatem wniesienie aportem przedsiębiorstwa bez tego aktywa oraz części zobowiązań nie spowoduje przyjęcia do przychodów podatkowych.

Skutki podatkowe świadczenia pracy na rzecz belgijskiego pracodawcy

Dodano: 01.03.2018 0:00 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii, gdzie uzyskiwane są wynagrodzenia w zamian za świadczoną pracę najemną, ma określenie miejsca jej wykonywania.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone