wtorek, 27 października 2020 r.  Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Wiadomości z tagiem Dorota  RSS
Decydujące starcie

Dodano: 16.10.2020 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Bieżący rok może okazać się przełomowy dla szkół piłkarskich ze względu na Mistrzostwa Świata – mówi Dorota Uciechowska, prezes zarządu FDS Polska. Dorota Uciechowska, prezes zarządu Socatots

Źródło: franchising.pl

Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek

Dodano: 14.10.2020 5:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym tego przestoju, rząd wprowadził szczególne rozwiązania, m.in. pomoc z ZUS w postaci zwolnienia z opłacenia składek oraz wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy, muszą się jednak liczyć z tym, że ZUS może sprawdzić czy faktycznie spełniali warunki do tego, aby ją otrzymać.

Źródło: www.gofin.pl

Wynajem samochodów w księdze podatkowej

Dodano: 10.10.2020 5:07 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" służy do ewidencji zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Wartość wyposażenia zakupionego do wynajmowanego pojazdu jest ujmowana w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Przejście z ulgowych składek na mały ZUS

Dodano: 09.10.2020 11:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od obniżonej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z ulgi tej może korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia założenia firmy lub po wykorzystaniu 6-miesięcznej ulgi na start. Przedsiębiorca po zakończeniu okresu opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy może przejść na tzw. mały ZUS, o ile oczywiście spełni wymagane ku temu warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Odzyskanie nadpłaty po umorzeniu składek przez ZUS

Dodano: 05.10.2020 17:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, a nie uzyskali tej pomocy, gdyż wcześniej je opłacili lub posiadali na swoich kontach w ZUS nadpłaty. Obecnie organ rentowy może zwolnić takich płatników z opłacenia składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Źródło: www.gofin.pl

Bilety na przejazdy dla zleceniobiorcy

Dodano: 29.09.2020 11:15 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone