poniedziałek, 16 września 2019 r.  Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
Wiadomości z tagiem Centrum Informacyjne  RSS
Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

Dodano: 10.09.2019 16:18 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przewidziano w nim zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. Projekt nowelizacji ustawy wiąże się z programem "Czyste powietrze".

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej Program Kolej+

Dodano: 10.09.2019 16:12 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Tym samym zaproponowano rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. "Programu Kolej+" oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

Rząd przyjął rozporządzenie ws. wzrostu płacy minimalnej do 2 600 zł w 2020 r.

Dodano: 10.09.2019 16:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 600 zł (w 2019 r. - 2 250 zł, co oznacza wzrost o 15,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

Dodano: 27.08.2019 15:54 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakładające m.in. zwiększenie podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

Dodano: 27.08.2019 15:45 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego w budżecie na ten rok. W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza taka sytuacja od 1990 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

Dodano: 27.08.2019 15:45 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego w budżecie na ten rok. W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza taka sytuacja od 1990 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone