poniedziałek, 18 lutego 2019 r.  Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Dokumentowanie przekazania towarów handlowych na potrzeby prywatne podatnika

Dodano: 18.02.2019 11:06 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019 r.
Zużycie przez podatnika części towarów handlowych na własne potrzeby powoduje, że wydatek poniesiony na ich zakup traci związek z przychodem uzyskiwanym z działalności gospodarczej, a zatem nie może już być uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik musi więc pomniejszyć koszty o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby prywatne. W tym celu powinien w kolumnie 10 wartość towarów wycofanych ze sprzedaży wpisać w cenie zakupu na czerwono lub ze znakiem minus. Podstawą dokonania takiego zapisu może być dowód księgowy sporządzony przez podatnika.

Zakup i sprzedaż towaru bez jego ujęcia we własnym magazynie

Dodano: 13.02.2019 5:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019 r.
W przypadku, gdy sprzedaż towaru realizowana jest z pominięciem magazynu jednostki, nie ewidencjonuje się "sztucznego" jego przyjęcia na magazyn i wydania z magazynu. Wówczas wartość sprzedanych towarów zwiększy koszty wraz z rozliczeniem konta 30, które nastąpi po dokonaniu sprzedaży potwierdzonej fakturą. Zasady rozliczania oraz ewidencji zakupu i sprzedaży towarów powinny zostać określone przez jednostkę w ramach przyjętych do stosowania zasad (polityki) rachunkowości.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK

Dodano: 31.01.2019 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018 r.
Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z których wynika, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne również za okres, w którym pobierała zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, jest zgodny m.in. z zasadą sprawiedliwości społecznej wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.
(wyrok TK z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt P 12/17 - Dz. U. poz. 2300)

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone