środa, 19 czerwca 2019 r.  Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Wiadomości z tagiem BNP Paribas  RSS
BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za I kw. 2019 r. do Tier I

Dodano: 10.06.2019 17:18 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za I kw. 2019 r. w kwocie 134 236 681,54 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za I kw. 2019 r. w kwocie 161 601 412,49 zł, podał bank.

BNP Paribas BP chce wyodrębnić i zbyć działalność faktoringową za 45 mln zł

Dodano: 05.06.2019 15:21 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął uchwałę w sprawie sprzedaży i przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zgodnie z ww. uchwałą zarząd postanowił, że bank zawrze z nabywcą umowę sprzedaży za cenę 45 mln zł z zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie.

Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

Dodano: 29.05.2019 17:28 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w wysokości 364,74 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca.

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

Dodano: 29.05.2019 8:52 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Elektrobudowa zawarła z instytucjami finansującymi - Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas - umowę w sprawie finansowania działalności spółki. Porozumienie ma m.in. zapewnić Elektrobudowie utrzymanie przez ww. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji, podała spółka.

Źródło: https:

OT Logistics przedłużył spłatę kredytów w BGŻ BNP Parbibas i mBank do 15 II

Dodano: 24.05.2019 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy


OT Logistics przedłużył termin spłaty kredytów udzielonych przez BGŻ BNP Paribas (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska) i mBank do 15 lutego, wynikami komunikatu spółki

Źródło: inwestycje.pl

Azjatyckie spółki w nowym funduszu w BGŻ BNP Paribas

Dodano: 01.10.2015 11:58 | 0 odsłon | 0 komentarzy

1 października rozpoczyna się subskrypcja PL KBC Point Capped 5 - nowego Subfunduszu zagranicznego Global Partners dystrybuowanego przez Bank BGŻ BNP Paribas SA. Celem strategii PL KBC Point Capped 5 jest osiągnięcie zysku do 18% na dzień zapadalności. W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych, Subfundusz dąży do ochrony 95% początkowej wyceny tytułu uczestnictwa na dzień zapadalności. Minimalna ...

Źródło: https:

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone