wtorek, 20 marca 2018 r.  Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Komentarze
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Dodano: 01.03.2018 11:08 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018 r.
Różnice kursowe, dotyczące aktywów i pasywów (z wyłączeniem inwestycji długoterminowych) wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Jest to tzw. wynikowe rozliczanie różnic kursowych. Oznacza to, że różnice kursowe wpływają na wynik finansowy jednostki i są wykazywane w odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat.

Więcej w serwisie www.gofin.pl »Kod z obrazka
KomentarzeKomentarze:
reklama

Copyright © 2008 - 2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone