wtorek, 16 stycznia 2018 r.  Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Komentarze
Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych

Dodano: 29.12.2017 17:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 01.12.2017 r.
Wszystkie składniki aktywów i pasywów wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy ustawa o rachunkowości daje możliwość wyboru, przyjętą do stosowania metodę wyceny należy opisać w polityce rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (...).

Więcej w serwisie www.gofin.pl »Kod z obrazka
KomentarzeKomentarze:
reklama

Copyright © 2008 - 2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone